Görevi

Ad-Soyadı 

 E-Posta 

 Dekan

Prof.Dr. Ayhan ŞAMANDAR

 ayhansamandar@duzce.edu.tr

İdari Personel

Fakülte Sekreteri

 Rıfat YURDAKUL

Dekan Sekreteri (Tedviren)

 Serpil GÜLER

Muhasebe (Tedviren)

 Hakan EROL

Personel (Tedviren)

 Emel KESKİN

Ayniyat (Tedviren)

 Yusuf ALAŞAHAN

Hizmetli (Tedviren) Hasan YILMAZ